"Cảm ơn các bạn đã cùng tạo dựng những kết nối TVị, để làm nên điều gì đó thật Hay Ho."

. TRÂN TRỌNG .

2020

 • LZSTUDIO TRỞ THÀNH THƯƠNG HIỆU THUỘC SỞ HỮU CỦA CÔNG TY TNHH LZI

 • CỘNG TÁC THIẾT KẾ CÙNG: LZI | AHH & PARTNERS

 • DẠNG CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN: RESIDENTIAL | COMMERCIAL | OFFICE | HOSPITALITY

 • QUY MÔ: 500 - 1500 m2

 • DỊCH VỤ CUNG CẤP:

THIẾT KẾ ĐỊNH HƯỚNG - THIẾT KẾ Ý TƯỞNG - THIẾT KẾ KỸ THUẬT - GIÁM SÁT THI CÔNG / GIÁM SÁT TÁC GIẢ

EDUCATION .201026.

RESTAURANT .200810.

COMMERCIAL .200625.

COMMERCIAL .200606.

APARTMENT .200312.

APARTMENT .200120.

2019

 • CỘNG TÁC THIẾT KẾ CÙNG: LZI | AHH & PARTNERS | RESONANCE VIETNAM

 • DẠNG CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN: RESIDENTIAL | COMMERCIAL | OFFICE | HOSPITALITY | CULTURAL | SPECIAL FORM

 • QUY MÔ: 2000 - 25000 m2

 • DỊCH VỤ CUNG CẤP:

THIẾT KẾ ĐỊNH HƯỚNG - THIẾT KẾ Ý TƯỞNG - THIẾT KẾ KỸ THUẬT - GIÁM SÁT THI CÔNG / GIÁM SÁT TÁC GIẢ

HOSPITALITY .191218.

RESTAURANT .190606.

VILLA .190711.

APARTMENT .190310.

VILLA .190227.

2018

 • THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN CỦA AHH & PARTNERS

 • DẠNG CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN: RESIDENTIAL | HOSPITALITY | OFFICE

 • QUY MÔ: 2000 - 25000 m2

 • DỊCH VỤ CUNG CẤP:

THIẾT KẾ ĐỊNH HƯỚNG - THIẾT KẾ Ý TƯỞNG - THIẾT KẾ KỸ THUẬT - GIÁM SÁT THI CÔNG / GIÁM SÁT TÁC GIẢ

VILLA .180925.

HOSPITALITY .180907.

HOSPITALITY .180615.

APARTMENT .180505.

COMMERCIAL .180503.

APARTMENT .180501.

HOSPITALITY .180420.

RESTAURANT .180403.

OFFICE .180330.

HOSPITALITY .180314.

OFFICE .180125.

HOSPITALITY .180124.

2016-2017

 • CỘNG TÁC THIẾT KẾ CÙNG: 1+1>2 | HAS-ARCHITECT | DTH GROUP | AZ-DECOR | GONDOLA | NHAVANG

 • HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP VỚI TÊN LZSTUDIO

 • DẠNG CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN: RESIDENTIAL | COMMERCIAL | OFFICE

 • QUY MÔ: 100 - 1500 m2

 • DỊCH VỤ CUNG CẤP:

THIẾT KẾ ĐỊNH HƯỚNG - THIẾT KẾ Ý TƯỞNG - THIẾT KẾ KỸ THUẬT - GIÁM SÁT THI CÔNG / GIÁM SÁT TÁC GIẢ

COMMERCIAL .171206.

APARTMENT .170820.

APARTMENT .170816.

OFFICE .170601.

COMMERCIAL .170525.

VILLA .160910.

EDUCATION .160810.

2014-2016

 • THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN CỦA AD-ARCHITETTI

 • DẠNG CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN:

RESIDENTIAL | COMMERCIAL | OFFICE | HOSPITALITY

 • QUY MÔ: 100 - 500 m2

 • DỊCH VỤ CUNG CẤP:

THIẾT KẾ ĐỊNH HƯỚNG - THIẾT KẾ Ý TƯỞNG - THIẾT KẾ KỸ THUẬT - GIÁM SÁT THI CÔNG

APARTMENT .160515.

APARTMENT .160415.

APARTMENT .160331.

VILLA .151020.

APARTMENT .150715.

APARTMENT .150412.

OFFICE .150115.

URBAN HOUSE .141116.

COMMERCIAL .141005.

APARTMENT .141005.

APARTMENT .140729.

APARTMENT .140723.

URBAN HOUSE .140626.

APARTMENT .140531.

URBAN HOUSE .140512.

RESTAURANT .140228.

2012-2014

 • THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN CỦA IBL - THUỘC VPKT1 - TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM ( VNCC )

 • DẠNG CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN:

RESIDENTIAL | COMMERCIAL | OFFICE | EDUCATION

 • QUY MÔ: 100 - 500 m2

 • DỊCH VỤ CUNG CẤP:

THIẾT KẾ ĐỊNH HƯỚNG - THIẾT KẾ Ý TƯỞNG - THIẾT KẾ KỸ THUẬT

APARTMENT .130928.

APARTMENT .130912.

APARTMENT .130814.

APARTMENT .130725.

APARTMENT .130706.

VILLA .130415.

EDUCATION .130308.

APARTMENT .130125.

THÀNH VIÊN CHÍNH


M.S Dinh Thanh Hung

Arch. Phan Hoang Long

Designer Le Huy Thanh

Designer Nguyen Hoang Nam

Designer Ngo Phuong Linh

Designer Truong Khanh Linh

Eng. Vu Quang Duy