OFFICE LOUNGE .180330.

Địa điểm: Tran Khat Chan. HN

Chủ đầu tư: Private

Quy mô: 360m2

Chức năng: Lounge & Outdoor

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng | Thiết kế kỹ thuật | Giám sát tác giả

| Cộng tác cùng AHH & Partners |

***