apartment .130321.

Địa điểm: Căn hộ Mandarin. Hà Nội

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 120m2

Chức năng: Căn hộ gia đình

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

***