VILLA .160910.

Địa điểm: Biệt thự Vinhomes. HCM

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 1500m2

Chức năng: Biệt thự tư nhân

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

| Cộng tác cùng HAS-Architect |

***