URBAN HOUSE .141116.

Địa điểm: Nhà phố Võng Thị. HN

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 300m2

Chức năng: Nhà mặt đất

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

| Cộng tác cùng AD-Architetti |

***