EDUCATION .160810.

Địa điểm: Lương Yên. HN

Chủ đầu tư: Talky Center

Quy mô: 300m2

Chức năng: Reception, Classroom

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng | Thiết kế kỹ thuật | Giám sát tác giả

***