Địa điểm: Căn hộ Imperial Garden

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 90m2

Chức năng: Căn hộ chung cư

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng | Thiết kế kỹ thuật | Dự toán

***