Địa điểm: Căn hộ N04T1. HN

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 120m2

Chức năng: Căn hộ gia đình

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng | Thiết kế kỹ thuật

***