SERVICE APARTMENT .180124.

Địa điểm: Katsutoshi. Da Nang

Chủ đầu tư: Hai Van Thanh Dat

Quy mô: 60m2

Chức năng: Services Apartment

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

| Cộng tác cùng AHH & Partnerts |

***