apartment .150715.

Địa điểm: Căn hộ N04T2. HN

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 140m2

Chức năng: Căn hộ duplex

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

***