RESTAURANT .140228.

Địa điểm: Rieu ca chep. HCM

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 300m2

Chức năng: Restaurant

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

| Cộng tác cùng AD-Architetti |

***