URBAN HOUSE .140512.

Địa điểm: Nhà phố SG. HCM

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 120m2

Chức năng: Nhà mặt đất

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

| Cộng tác cùng AD-Architetti |

***