HOTEL 5* .191218.

Địa điểm: Cam Ranh. CR

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 300m2

Chức năng: Reception, Lounge, Room

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

***