SHOWROOM .141005.

Địa điểm: QPN. HCM

Chủ đầu tư: Casagranda Vietnam

Quy mô: 600m2

Chức năng: Showroom

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

| Cộng tác cùng AD-Architetti |

***