apartment .140723.

Địa điểm: Căn hộ 10G TND. HCM

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 240m2

Chức năng: Căn hộ trong phố

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

| Cộng tác cùng AD-Architetti |

***