URBAN HOUSE .190115.

Địa điểm: Cầu Giấy. HN

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 160m2

Chức năng: Nhà ở mặt đất

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng | Thiết kế kỹ thuật | Thi công sản xuất

***