VILLA .190711.

Địa điểm: Biệt thự Quảng Ninh. QN

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 300m2

Chức năng: Biệt thự tư nhân

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

***