SERVICE APARTMENT .180615.

Địa điểm: Atlanta Hang Chuoi. HN

Chủ đầu tư: Atlanta

Quy mô: 80m2

Chức năng: Service Apartment

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

| Cộng tác cùng AHH & Partnerts |

***