apartment .140729.

Địa điểm: Căn hộ Royal Lotus. HCM

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 240m2

Chức năng: Căn hộ skyline tầng thượng

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

| Cộng tác cùng AD-Architetti |

***