HOSPITAL LOUNGE .190912.

Địa điểm: Bệnh viện Y Đức. NĐ

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 250m2

Chức năng: Reception, Lounge

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng | Thiết kế kỹ thuật

***