VILLA .190227.

Địa điểm: Biệt thự VT Ecopark. HY

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 500m2

Chức năng: Biệt thự tư nhân

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng | Thiết kế kỹ thuật | Thi công sản xuất

***