EDUCATION .130308.

Địa điểm: Ciputra. HN

Chủ đầu tư: Tập đoàn Ciputra

Quy mô: 300m2

Chức năng: Reception, Classroom

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng | Thiết kế kỹ thuật

***