Địa điểm: Căn hộ Ciputra. HN

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 120m2

Chức năng: Căn hộ dịch vụ

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng | Thiết kế kỹ thuật | Dự toán | Giám sát tác giả

***