VILLA .190123.

Địa điểm: Biệt thự Mỹ Đình. HN

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 500m2

Chức năng: Biệt thự tư nhân

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

***