VILLA .130415.

Địa điểm: Biệt thự Dương Nội. HN

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 300m2

Chức năng: Biệt thự tư nhân

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

| Cộng tác cùng IBL |

***