apartment .150412.

Địa điểm: Căn hộ Golden Palace. HN

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 120m2

Chức năng: Căn hộ gia đình

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng | Thiết kế kỹ thuật | Giám sát thi công

| Cộng tác cùng AD-Architetti |

***