SHOWROOM .180503.

Địa điểm: Lavida Green. HY

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sufat

Quy mô: 400m2

Chức năng: Nhà mẫu bán hàng

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

| Cộng tác cùng AHH & Partners |

***