URBAN HOUSE .140626.

Địa điểm: Nhà phố NDC. HN

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 350m2

Chức năng: Nhà mặt đất

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

| Cộng tác cùng AD-Architetti |

***