RESTAURANT .200810.

Địa điểm: O' Douceur Phan Chu Trinh. HN

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 150m2

Chức năng: Coffee & Fastfood

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng | Thiết kế kỹ thuật

***