HOTEL 5* .180420.

Địa điểm: Royal Lotus. Cao Bằng

Chủ đầu tư: PCC1

Quy mô: 4000m2

Chức năng: Reception, Lounge, Restaurant, Ballroom, Lift lobby, Typical Corridor, Room

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

| Cộng tác cùng AHH & Partnerts |

***