apartment .160515.

Địa điểm: Căn hộ Galaxy 9. HCM

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 50m2

Chức năng: Căn hộ gia đình

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

| Cộng tác cùng AD-Architetti |

***