apartment .130125.

Địa điểm: Chung cư 182-184 Trường Chinh. Hà Nội

Chủ đầu tư: Bộ Công An

Quy mô: 120m2

Chức năng: Căn hộ mẫu

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

***