apartment .130706.

Địa điểm: Chung cư N04. Hà Nội

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 80m2

Chức năng: Căn hộ chung cư

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

***