apartment .140531.

Địa điểm: Chung cư B4 Kim Liên. HN

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 120m2

Chức năng: Căn hộ chung cư

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng | Thiết kế kỹ thuật | Giám sát tác giả

| Cộng tác cùng AD-Architetti |

***