VILLA .151020.

Địa điểm: Biệt thự Anh Đào Vinhomes. HN

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 600m2

Chức năng: Biệt thự tư nhân

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng | Giám sát tác giả

| Cộng tác cùng AD-Architetti |

***