RESIDENTIAL LOUNGE .170525.

Địa điểm: Toà nhà N02T3. HN

Chủ đầu tư: DTH Group

Quy mô: 300m2

Chức năng: Không gian công cộng

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

| Cộng tác cùng DTH Group |

***