RESTAURANT .190606.

Địa điểm: Sai Dong. HN

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 400m2

Chức năng: Coffee & Fine Dinning

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế định hướng

***