EDUCATION .190219.

Địa điểm: Đại học MTCN. HN

Chủ đầu tư: Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp

Quy mô: 250m2

Chức năng: Showroom & Văn phòng

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng | Thiết kế kỹ thuật

| Cộng tác cùng Khoa TTNNT - ĐH MTCN |

***