apartment .141005.

Địa điểm: Căn hộ Starhill. HCM

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 120m2

Chức năng: Căn hộ duplex

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

| Cộng tác cùng AD-Architetti |

***