SHOWROOM .171206.

Địa điểm: Showroom Headquater Lixil. HN

Chủ đầu tư: Tập đoàn Lixil

Quy mô: 1400m2

Chức năng: Showroom & Văn phòng

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng | Thiết kế kỹ thuật | Giám sát tác giả

| Cộng tác cùng 1+1>2 |

***